Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Administracja

  • Autor: Łukasz Czerwiński
  • Data publikacji: 20 października 2023
  • Godzina publikacji: 13:53
  • Kategoria: Organizacja
Sekretariat
Aneta Adamczak
tel. 68 347 73 55
Naczelna Pielęgniarka
Beata Szutta
tel. 68 347 73 69
St. pielęgniarka ds. epidemiologii
Katarzyna Matysiak
tel. 68 347 73 09
Inspektor ds. BHP, Ppoż i Obronnych
Maciej Gmiąt
tel. 68 347 73 58
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
Mirosława Gałwa
tel. 68 347 73 56
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
Katarzyna Frycz
tel. 68 347 74 05
Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Bochoń
tel. 68 347 73 82
email: iod@spzozwolsztyn.pl
Dział Metodyczno - Organizacyjny
Katarzyna Frycz - kierownik
tel. 68 347 74 05
Ewa Górka, Angelika Rogozinska
tel. 68 347 73 64
Maria Pukacka
tel. 68 347 73 57
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Bernadeta Kurp - kierownik
tel. 68 347 73 63
Kinga Olszewska, Magdalena Psyk
tel. 68 347 73 65
poczta elektroniczna: przetargi@spzozwolsztyn.pl
Dział Finansowo-Księgowy
Główna Księgowa - Edyta Jankowiak
tel. 68 347 73 59
Z-ca głównej księgowej - Marta Horowska
tel. 68 347 73 61
Aurelia Kotlarska
tel. 68 347 73 62
Sylwia Pietrzyk, Małgorzata Frąckowiak
tel. 68 347 73 60
Lidia Gmiąt - kasa
tel. 68 347 73 66
Iwona Pikuła, Alicja Mikitiuk-Michalewicz
tel. 68 347 73 67
Dział Kadr
Magdalena Birk - kierownik, Ewelina Tomys
tel. 68 347 73 71
Ewa Pietruszyńska, Julita Stasik, Natalia Waligórska
tel. 68 347 73 70
Dział Informatyki
Łukasz Czerwiński - kierownik, Jakub Sobolewski
tel. 68 347 73 78
Dział Techniczny
Piotr Górniak - kierownik, Alfred Olończyk, Kacper Kryś
tel. 68 347 73 68
Dział Żywienia
Renata Schlaffke - kierownik
tel. 68 347 73 75
kuchnia/bufet
tel. 68 347 73 76
Archiwum
Jacek Schlaffka
tel. 68 347 73 93
Magazyn Ogólny
Tomasz Czepczyński
tel. 68 347 73 73
St. specjalista ds. administracyjnych/Pełnomocnik Dyrektora ds. marketingu
Arkadiusz Kaczmarek
tel. 68 347 73 09

Historia zmian

Data Użytkownik Czynność
2024-06-03 12:25:46 Łukasz Czerwiński Aktualizacja
2024-03-01 10:41:53 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2024-03-01 10:40:36 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2024-03-01 10:35:55 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2024-01-12 13:15:08 Łukasz Czerwiński Aktualizacja