Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Podstawy prawne

  • Autor: Łukasz Czerwiński
  • Data publikacji: 18 października 2023
  • Godzina publikacji: 09:38
  • Kategoria: Podstawy prawne
Status prawny - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie działa na podstawie ustaw, rozporządzeń i innych przepisów prawa państwowego, w szczególności na podstawie: 
  • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r., o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1638 z późn. zm.) 
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz.2135 z późn. zm.) 
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 r., o rachunkowości (Dz. U.Nr.121 poz.591 z późn. zm.) 
  • Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) przepisów wykonawczych do w/w ustaw, 
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001r., w sprawie wykazu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które zostały przejęte przez gminy i samorządy województw (Dz. U. Nr. 65, poz 659, z późn. zm.)

Historia zmian