Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2023 roku

  • Autor: Łukasz Czerwiński
  • Data publikacji: 18 października 2023
  • Godzina publikacji: 09:32
  • Kategoria: Kontrole zewnętrzne
Lp.
Data kontroliOrgan Kontroli
Zakres Kontroli
1
08.02.2023 r.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w WolsztynieKontrola sprawdzająca wykonanie decyzji
2
05.04.2023 r.Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Kontrola sprawdzająca
3
16.05.2023 r.-
17.05.2023 r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w WolsztynieKontrola kompleksowa stanu sanitarno-technicznego szpitala
4
20.06.2023 r.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w WolsztynieKontrola kompleksowa stanu sanitarno-technicznego szpitala
5
28.07.2023 r.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w WolsztynieKontrola sprawdzająca
6
02.08.2023 r. - 01.09.2023 r.Wojewoda WielkopolskiOcena zgodności wykonywanej działalności w podmiocie z przepisami określającymi warunki wykonywania działalność leczniczą
7
31.08.2023 r.Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w PoznaniuKontrola na zakończenie realizacji projektu RPWP.02.01.01-30-0047/16
8
05.09.2023 r.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w WolsztynieKontrola sprawdzająca

Historia zmian

Data Użytkownik Czynność
2023-11-15 12:28:20 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2023-11-15 12:20:59 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2023-11-15 12:20:18 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2023-11-15 12:19:10 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2023-11-15 12:12:39 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2023-11-15 11:25:53 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2023-11-15 11:25:20 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2023-11-09 13:58:26 Łukasz Czerwiński Aktualizacja
2023-11-09 13:52:55 Łukasz Czerwiński Aktualizacja
2023-11-09 13:40:47 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2023-11-09 13:40:29 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2023-11-09 13:37:24 Jakub Sobolewski Aktualizacja
2023-11-09 13:36:53 Jakub Sobolewski Aktualizacja