Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Polityka prywatności

 • Autor: Damian Pakuła
 • Data publikacji: 21 stycznia 2020
 • Godzina publikacji: 09:50
 • Kategoria: Organizacja

Właścicielem niniejszej strony WWW (zwanej dalej Stroną lub Witryną) i jednocześnie Administratorem danych zebranych za pomocą naszej Strony jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Państwo”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.

Dane osobowe

Ochrona prywatności w Internecie jest dla nas bardzo ważną sprawą, dlatego też gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych przekazywanych podczas korzystania z naszej Witryny.

W sposób szczególny szanujemy prywatność każdej osoby, która odwiedza naszą Stronę.

Jakiekolwiek informacje zebrane na Państwa temat będą użyte wyłączenie do celów statystycznych, takich jak np. liczniki stron. Powyższe cele realizujemy poprzez odpowiednie wykorzystanie i ochronę informacji.

Zapewniamy bezpieczeństwo otrzymanych danych osobowych naszych Użytkowników, stosując środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych. Zapewniamy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora którym jest:

 • monitorowanie Państwa aktywności na naszej Stronie,
 • dopasowanie treści zgodnie z Państwa preferencjami, na podstawie uprzednio przeglądanych zawartości strony, czy też przede wszystkich interesujących Państwa artykułów,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).


Dane osobowe przetwarzane są:

 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO),
 • zgodnie z wdrożoną Księgą Procedur.


Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszym Instytucie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@spzozwolsztyn.pl

Informujemy, że mamy prawo udostępniać Państwa dane osobowe oraz inne zebrane dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Nie udostępnianymi Państwa danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Pliki cookies (ciasteczka)
Nasza Witryna www.bip.spzozwolsztyn.pl używa pliki cookies, które są niewielkimi plikami tekstowymi wysyłanymi przez serwer www i przechowywanymi przez przeglądarkę internetową Państwa komputera. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie oraz lokalizacji.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej Witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści Witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez nas w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Macie Państwo możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Poniżej podaliśmy procedury zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych. W przypadku problemów możecie Państwo zasięgnąć porady na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Google Chrome
Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • usuwanie plików Cookie,
 • domyślne blokowanie plików Cookie,
 • domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki,
 • określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen.

Internet Explorer 6.0 i 7.0
Z menu przeglądarki w prawym górnym rogu: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O plikach cookies decyduje zaznaczenie lub odznaczenie pozycji „Akceptuj ciasteczka”.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie lub odznaczenie pozycji „Ciasteczka”.

Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

Historia zmian