Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePUAP

  • Autor: Administrator
  • Data publikacji: 03 maja 2021
  • Godzina publikacji: 12:28
Kliknij na listę wszystkich usług według podziału terytorialnego i wybierz odpowiednie województwo a następnie powiat, miasto, gminę lub jednostkę i tam znajdziesz naszą Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

ePUAP - Strefa klienta

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego swojego konta na ePUAP lub certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów.
Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP

Czym jest ePUAP z perspektywy obywatela
ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której za pomocą określonych podstawowych elementów (usług wspólnych platformy), instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji ze swoim otoczeniem (w szczególności przedsiębiorcami i obywatelami, ale również z innymi instytucjami publicznymi) poprzez pojedynczy punkt dostępowy w Internecie.

Celem ePUAP jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pełni zgodnego z obowiązującym prawem, elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli.

Poradnik Interesanta
W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:
  • założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  • posiadanie profilu zaufanego ePUAP - czyli zestawu informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę będącą dysponentem konta na ePUAP, który zastał w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ podmiotu potwierdzającego

Historia zmian