Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Rejestry i ewidencje

  • Autor: Łukasz Czerwiński
  • Data publikacji: 18 października 2023
  • Godzina publikacji: 10:03
  • Kategoria: Organizacja
W SPZOZ w Wolsztynie prowadzone są rejestry, które znajdują się w poszczególnych komórkach organizacyjnych, stosownie do podziału zadań. 
  • rejestr skarg i wniosków,
  • rejestr zdarzeń niepożądanych,
  • rejestr aktów wewnętrznych – zarządzeń Dyrektora, 
  • rejestr zamówień publicznych, 
  • rejestr umów zawartych przez Szpital.

Historia zmian