Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Podstawowe dane o Szpitalu

  • Autor: Administrator
  • Data publikacji: 15 marca 2021
  • Godzina publikacji: 17:35
  • Kategoria: Informacje ogólne

Karta informacyjna


Nazwa podmiotu: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie
Organ założycielski: Powiat Wolsztyński
Organ sprawujący nadzór: Zarząd Powiatu Wolsztyńskiego
NIP: 923-15-06-721
REGON: 970773426
KRS: 0000033810
Nr księgi rejestrowej prowadzonej przez Wojewodę : 000000016068
Lokalizacja: województwo wielkopolskie
Adres: ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn
telefon Punkt Informacyjny: 68 347 73 00
telefon Sekretariat: 68 347 73 55
faks: 68 384 25 90
e-mail: sekretariat@spzozwolsztyn.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /SPZOZWolsztyn/SkrytkaESP

Historia zmian