Wyniki wyszukiwania dla

Brak wyników wyszukiwania

Tłumacz języka migowego

  • Autor: Administrator
  • Data publikacji: 01 kwietnia 2021
  • Godzina publikacji: 12:40
  • Kategoria: Dostępność

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie z siedzibą przy ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn, zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza: PJM (Polski język migowy)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@spzozwolsztyn.pl

Historia zmian

Data Użytkownik Czynność
2023-11-22 11:30:10 Łukasz Czerwiński Aktualizacja